Utvidelse av kvoten for lisensfelling av bjørn i Region 8

Miljødirektoratet åpner for lisensfelling av to bjørner i region 8 innenfor nærmere avgrensede områder.

2. september 2015 sendte rovviltnemnda i region 8 en anmodning om utvidelse av kvoten for lisensfelling av bjørn innen områdeavgrensingene beskrevet nedenfor. Miljødirektoratet etterkom rovviltnemndas anmodning og utvidet 3. september kvoten. Den utvidede kvoten er satt til to (2) bjørner.

Områdeavgrensing

  • Finnmark
    • I Neiden Beitelags beiteområde i Sør-Varanger kommune. Dette gjelder nord for E6 og vest for Neidenelva, og øst for Bugøyfjord.
    • Innenfor deler av Nesseby, Tana og Vadsø kommuner på deler av Varangerhalvøya nord for E6 mellom Varangerbotn og Skiippagurra, nord for Varangerfjorden og øst for Tanaelva.
  • Troms
    • I de deler av Bardu kommune som ligger utenfor forvaltningssone A for bjørn.

Les Miljødirektoratets vedtak i sin helhet her.